นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพวิชาการงานอาชีพ

     ดร.รัตนวดี โมรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้คุณครูกรรณิการ์ คุรุอังกูร และคุณครูภารติ อ่าวสกุล ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพในวิชาการงานอาชีพ วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Message us