ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัติทอง อาวสกุลสุทธิ (Violin) และ เด็กชายประวิณ บุญไชยเดช (Piano accom)แข่งขัน The VI International Liszt Ferenc Competition Preliminary Round Thailand 2023

เด็กหญิงธัติทอง อาวสกุลสุทธิ (Violin) และ เด็กชายประวิณ บุญไชยเดช (Piano accom) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัล Silver Prize ประเภท String exam category grade 5 ในการแข่งขัน The VI International Liszt Ferenc Competition Preliminary Round Thailand 2023 ประเภท Piano Categories วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ Yamaha Music Hall

Message us