มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

ดร. รัตนวดี โมรากุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา ค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา  ขอขอบพระคุณ ครูฉันแข สีหอำไพ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และขอขอบพระคุณ ครูขจรศิษฎ์ ชุมพร ที่มอบทุนโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566 รวมยอดทุนการศึกษา  77,000 บาท

Message us