นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าชมนิทรรศการ แสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และ อนุสรณสถานแห่งประเทศไทย (รักชาติเฟสติวัล) ครั้งที่ 7

ดร.รัตนวดี โมรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้นางสาวณัฏฐพัชร์ เพิ่มกสิกรรม รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูที่ปรึกษานำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณสถานแห่งประเทศไทย (รักชาติเฟสติวัล) ครั้งที่ 7 ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต ระหว่างวันที่ 21- 23  มิถุนายน 2566 


คลิกลิ้งค์ด้านล่าง ดูภาพเพิ่มเติม : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าชมนิทรรศการ แสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และ อนุสรณสถานแห่งประเทศไทย (รักชาติเฟสติวัล) ครั้งที่ 7

https://drive.google.com/drive/folders/1PEypr1BzSXbevr2a8AcB9c2OqbmCkDSA?fbclid=IwAR1j5Oc0y7UA7AQ3ZZoyxJzKP2OhJ-Iba9dl-jWi5nd4RykVLyoUqzZD30g

Message us