ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนวง PHIMAI BAND (พิมาย) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

20 มกราคม 2566

     ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนวง PHIMAI BAND (พิมาย) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดวงดนตรี ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 15 (RSU Music competition 2023) เเละ นายพีรพัฒน์ สังข์นุช ชั้นม.6/4 ได้รับรางวัล Outstanding Musician : Drumset เเละ นางสาวพรทิพย์ ทาวัน ชั้นม.6/4 ได้รับรางวัล Outstanding Musician : Electric bass

วิดีโอการแสดงของนักเรียนวง PHIMAI BAND (พิมาย)

Message us