การแข่งขันเกมคารุตะ เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16

5 กุมภาพันธ์ 2566

     ดร.รัตนวดี โมรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้คุณครูกัลยรัตน์ คเชนทร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเกมคารุตะ เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 3 ทีม และได้รับรางวัลชมเชย 1 รางวัล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Message us