ขอขอบพระคุณมูลนิธิวายไลฟ์

10 กุมภาพันธ์ 2566

     ดร.รัตนวดี โมรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิยา กรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน     ขอขอบพระคุณมูลนิธิวายไลฟ์ นำโดยคุณปราโมทย์ ปาทาน ประธานมูลนิธิ คุณปองกูล สืบซึ้ง รองประธานมูลนิธิ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้กับโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ในการซ่อมแซมเครื่องดนตรีเพื่อต่อยอดให้นำไปศึกษาและจัดคอนเสิร์ต "สังคีตรักไทย สานใจภักดี" พร้อมทั้งให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน

บรรยากาศภายในงาน

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณทางมูลนิธิวายไลฟ์ คุณโอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน และคุณป็อบ ปองกูล สืบซึ้ง ที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน และสนับสนุนทุนในการซ่อมแซมเครื่องดนตรีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเเละต่อยอดในการจัดการเเสดงคอนเสิร์ตของพวกเรา
Message us