ชมการแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ

17 กุมภาพันธ์ 2566

ดร.รัตนวดี โมรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคุณครูชญานิน คำสองสี คุณครูสกรรจ์ บูรณอารีย์พงษ์ และคุณครูศรัณยู ปรีชา นำนักเรียนเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติกาลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และฉลองพระเกียรติยศ ในวโรกาสที่พระองค์ท่านได้รับรางวัลบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือยูเนสโก (UNESCO) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Message us