การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะ อัตลักษณ์การบรรเลงจะเข้ของคุณครูระดี วิเศษสุรการ เนื่องในวาระการจัดงาน แด่ครูผู้เป็นที่รักและยินดี 100 ปี คุณครูระดี วิเศษสุรการวันที่ 3-5 มิถุนายน 2566

ดร.รัตนวดี โมรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ครูมนตรี ชัยศิริ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะ อัตลักษณ์การบรรเลงจะเข้ของคุณครูระดี วิเศษสุรการ เนื่องในวาระการจัดงาน แด่ครูผู้เป็นที่รักและยินดี 100 ปี คุณครูระดี วิเศษสุรการวันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 ณ ห้องซียูซิมโฟนีออเคสตรา จัตุรัสดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Message us