กิจกรรมวันไข้เลือดออก 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องดอกแก้ว 3

ดร.รัตนวดี โมรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมวันไข้เลือดออกโดยได้รับเกียรติจากเทศบาลคูคตมามอบความรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องดอกแก้ว 3

Message us