ข้อมูลอาคารสถานที่

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร   ตั้งอยู่เลขที่ 99  หมู่ 16   ตำบลคูคต   อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา และมีอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนดังนี้

1. อาคารเรียนถาวร 3 ชั้น 1 หลัง (ปรับปรุงจากอาคารของกองพัสดุฯ) ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใช้เป็นที่ทำการ ชั้นล่างเป็นหอประชุมโรงเรียน ชั้น 3 ปีกซ้ายเป็นหอพักนักเรียน

2. อาคารเรียน 4 ชั้น  เป็นอาคารสมบูรณ์แบบจากงบประมาณก่อสร้าง  88,603,000 บาท มีห้องต่าง ๆ 84 ห้อง  เป็นห้องเรียนจำนวน 24 ห้อง ห้องพิเศษ 60 ห้อง ก่อสร้างเมื่อปี 2538 ปัจจุบันมีรสภาพชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะหลังคา และอาคารเรียนชั้น 4 

3. บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 3 หลัง

Message us