รับสมัครนักเรียนโครงการ Seek Camp : Scince english exploration in korea

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมโครงการ Seek Camp : Scince english exploration in korea ระหว่างวันที่ 18-24 เมษายน 2566 จำนวน 7 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ครูเบญจพร(ครูแคท) ครูพัชรินทร์(ครูอ้อม) ครูอาภาพร(ครูจอย)

Message us