เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

นักเรียนสามารถมารับแบบฟอร์อมการสมัครได้ที่โรงเรียน หรือสมัครผ่านรูปแบบออนไลน์ตามลิงค์ด้านล่าง

แบบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาฯ ม.1

https://forms.gle/MTdtcC8ymQ6f2btk8

แบบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาฯ ม.4

https://forms.gle/KiDkqdaQAfeb4ndT7

Message us