ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน(ชาย)อยู่หอพัก ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียน (ชาย) อยู่หอพักโรงเรียน ตั้งแต่วันนี้ – 3 มีนาคม พ.ศ.2566

  ค่าใช้จ่าย ภาคเรียนละ 15,100 บาท (ภาคเรียนที่ 1) *ภาคเรียนที่ 2 ราคา 14,700 บาท

ราคานี้รวม

  1. ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 300 บาท (ภาคเรียนที่1)
  2. ค่าจ้างบุคลากรดูแลนักเรียน 1,100 บาท
  3. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนกรณีพิเศษ (ภาคเรียนที่1)
  4. ค่าอาหารนักเรียน 10,000 บาท (จันทร์-ศุกร์)
  5. ค่าหอพัก 3,600 บาท

รวม 15,100 บาท (ภาคเรียนที่ 1)

   *ค่าประกันชีวิต/อุบัติเหตุ และค่าตรวจสุขภาพนักเรียน จ่ายแค่ภาคเรียนที่ 1
   **จะต้องมีนักเรียนจำนวน 20 คนขึ้นไป รร.จึงสามารถเปิดบริการหอพักได้**
Message us