พิธีไหว้ครูดนตรีประจำปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

กำหนดจัดพิธีไหว้ครูดนตรีประจำปีการศึกษา 2566

ประกอบพิธีโดยคุณครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566

เรียนเชิญ คุณครู และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีกันครับ

ค่าขันครอบครู 59฿ (กำนล 12฿ ในขันใส่เองค่ะ)

Message us