แจ้งนักเรียนที่เข้ารับการสอบข้อเขียนใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566

แจ้งนักเรียนที่เข้ารับการสอบข้อเขียนใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 มีกิจกรรม ดังนี้

(1)ทดสอบร่างกาย

(2) สอบภาคทฤษฎี

(3) จ่ายค่าทำเนียมออกใบอนุญาตขับรถ 105 บาท (#)กรณีสอบผ่านภาคทฤษฎี

นัดหมายพบกันที่โถงอาคาร

เวลา 7.50 น. เช็คชื่อ

เวลา 8.00 น. เดินทางไปสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี

การแต่งกายชุดพละศึกษา

เตรียมเงินสด 105 บาท เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตขับรถ

นักเรียนที่ไม่ส่งบัตรประจำตัวประชาชนให้ครูต้องนำติดตัวไปเอง หากไม่มีหรือลืม

จะไม่สามารถเข้ารับการสอบภาคทฤษฎีได้

หมายเหตุ  :   นักเรียนที่เดินทางมาไม่ทันเวลาที่กำหนดให้นักเรียนเดินทางไปสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีด้วยตนเอง

Message us