วันพุธ ที่ 6 กย. เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป เรียนเชิญทุกท่าน รวมทั้งศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ครูปิยานุช สอาดสุด ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

Message us