มาแล้ว! มศว เปิดรับ Portfolio 5 โครงการ

สมัครได้ทั้ง ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า 🎊

ใช้พอร์ต+สัมภาษณ์ มีกำหนดเกรดขั้นต่ำ

ใครรอสมัคร มศว เตรียมตัวได้เลย! 14 พฤศจิกายนนี้

มาแล้ว! มศว เปิดรับ Portfolio 5 โครงการ

มศว จะเปิดรับสมัครรอบ 1 Portfolio 5 โครงการหลัก รวมกว่า 2,900 ที่นั่ง ได้แก่

🔴 1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

🔴 2. โครงการผู้พิการ

🔴 3. โครงการผู้มีทักษะพิเศษ

🔴 4. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา

🔴 5. โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

น้องๆ มีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น ค่าสมัคร 600 บาท ซึ่งทุกโครงการจะใช้เกณฑ์คัดเลือกคล้ายๆ กันคือ ใช้ Portfolio+สัมภาษณ์ ยกเว้นโครงการหลักสูตร 2 ภาษาและนานาชาติ ที่จะต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษด้วย

⛔️👉หลายคณะได้กำหนด GPAX ขั้นต่ำไว้ ขอให้น้องๆ ตรวจสอบก่อนสมัคร เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์

รอบ Portfolio มศว เปิดรับ 14 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2566 นี้ รายละเอียด https://www.dek-d.com/tcas/63347/

Message us