ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี TCAS1 ในรอบของแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO)

📅เปิดรับสมัครในวันที่ 14 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2566

น้อง ๆ สามารถสมัครได้ทาง https://admission.swu.ac.th/admissions2/

📒ระเบียบการรับสมัครดูได้ตามลิงค์ที่แนบมานี้

https://drive.google.com/…/14N…/view.

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องแชทของทางเพจ

หรือติดต่อ 022-600-123 ต่อ 122 , 147 และ 086-887-0787 พี่แอ๊น (ติดต่อเฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น)

Message us