ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (Study Tour Program) รุ่น 12 เดินทางเดือนเมษายน 2567

ด้วย Youth Exchange Scholarship (YES)  ได้จัดโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น  (Study Tour Program รุ่น 12)  เดินทางเดือนเมษายน 2567  ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเพื่อให้นักเรียนอายุ  13  ปีขึ้นไป ได้มีโอกาสศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมณประเทศนิวซีแลนด์ ,สหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ หากนักเรียนคนใดสนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.yesthailand.org/

Message us