ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 รอบวัตถุประสงค์พิเศษ คลิกลิ้งค์ สมัครด้านล่าง

โรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 รอบวัตถุประสงค์พิเศษ
สามารถสมัครด้วยตนเองและรูปแบบออนไลน์
ลิงค์สมัครออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScxURFMmv5Xuc…/viewform
ลิงค์สมัครออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScaSiZfT9SVub…/viewform
#เอกสารการรับสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ทุกอย่างเซ็นต์สำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 6-1-1024x819.jpg
Message us