เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2567

สามารถสมัครด้วยตนเองที่ห้องวิชาการ หรือ สมัครในรูปแบบออนไลน์
ลิงค์สมัครออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScxURFMmv5Xuc…/viewform
ลิงค์สมัครออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScaSiZfT9SVub…/viewform

#เอกสารการรับสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
***เอกสารทุกอย่างเซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย***

Message us